sunnuntai 26. maaliskuuta 2017

Yhteisten aineiden integrointia tiimioppimisen menetelmin


PK15 luokka on osallistunut kolmen viikon aikana tiimioppimiseen. He ovat opiskelleet fysiikkaa, englantia, matematiikkaa, äidinkieltä ja markkinointia.

Tiimioppimista kokeillaan nyt toista kertaa hiusalan opinnoissa ja palaute on ollut opiskelijoiden taholta hyvää. 
Tiimioppimisessa luokka jaettiin eri tiimeihin Belbinin tiimiroolimallin mukaisesti. Ensimmäisellä tunnilla tiimeille jaettiin myös kaikki tehtävät, joita he voivat toteuttaa oman aikataulunsa mukaisesti. Tiimin jäsenet myös auttavat tarvittaessa toisiaan. 

Ensimmäisellä viikolla taululle kiinnitettiin aikataulu, eli lukujärjestys. Lukujärjestyksestä varataan aikoja omiin esityksiin. Näitä aikoja kaikki kunnioittavat ja kuuntelevat toisten tiimien esitykset. Opettajat ovat läsnä luokassa koko ajan, mutta esim. matematiikan tunnilla voi toteuttaa markkinoinnin tehtäviä ja päinvastoin.

Jokaisella viikolla tiimeissä on myös tiiminvetäjä, jonka tehtävä on huolehtia että tiimit pysyvät aikataulussa, jonka he ovat ensimmäisellä tunnilla laatineet.  


Ensimmäisellä tunnilla laaditaan myös tiimille säännöt, jossa määritellään mitä tehdään, jos joku on poissa tai sairastuu. Poissaoloista vastataan tiimille, ei opettajalle. Tiimi huolehtii yhdessä siitä, että kaikki tehtävät tehdään ajallaan. 
Jokainen voi osallistua halutessaan eri aineiden teoriakokeeseen, jossa hänellä on mahdollisuus näyttää omaa yksilöllistä osaamistaan. Teoriakoe on kaikille vapaaehtoinen. 


Opettajan tehtävä on toimia luokassa ohjaajana. Teoria tunteja tai luentoja ei pidetä. Tehtävien laatiminen on opettajalle haasteellista, että tehtäviä tulee riittävästi, muttei liian vähän. 
Ope Pirjo ohjeistaa Susannaa ja Lottaa tehtävän tekemisessä.

Kaikki tehtävät on laadittu niin, että ne tukevat hiusalan ammattia. Samalla tehtävällä voidaan osoittaa esimerkiksi englannin ja markkinoinnin taitoa. Koska opettajat tekevät tiivistä yhteistyötä on siinä mahdollista neuvotella ammattialalla tarvittavasta osaamisesta ja opettajat pystyvät yhdessä kehittämään tehtävistä mielenkiintoisia.  

Mainosten suunnittelua....

 Tehtäviä tehdään ryhmässä, mutta mukana on myös yksilötehtäviä. Taukoja tiimit saavat pitää haluamassaan kohdassa, mutta joskus tehtävät imaisevat heidät mukaansa. Ruoka-ajoista pyritään pitämään kiinni.  


Ensimmäisellä tunnilla jaetaan kaikki tehtävät ja papereiden kanssa saakin olla tarkkana, että kaikki tulevat tehtyä. Taululla oleva lista auttaa tehtävien tekemisen seurannassa ja toimii myös opettajien ohjaamisen tukena. Kun tehtävä on palautettu opettajalle, merkitään se tehdyksi seurantalistalle. 

 Koska olemme Kiltakoulu, teemme tehtäviä myös uusilla sähköisillä menetelmillä. Tässä kuvataan äidinkielen videota, joka toimii opettajalle yhtenä arviointikriteerinä. Tiimit joutuvat miettimään videon toteutusta ja laatimaan kuvakäsikirjoituksen. Tuottaessaan tietoa, samalla he myös harjoittelevat hiusalan ammattia ja esiintymistaitoa. 

Tiimit esittelevät työnsä kaikille muille. Muut tiimit antavat heille myös palautetta. 

Opiskelijoiden palaute on ollut hyvää. Opiskelijat pitävät vapaammasta tavasta opiskella, mutta myös sitovasta. "Opin paremmin kun itse etsin tiedon" -kommentoi eräs opiskelijoista. 

Tästä on hyvä jatkaa. 

Lue myös muut tiimioppimiseen liittyvät kirjoitukset tästä


Teksti: Pia Kiikeri
Kuvat: Marjo Heikkilä ja Pia Kiikeri

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti