keskiviikko 26. huhtikuuta 2017

Inspiroituminen hiusalan kilpailuihin -ilta Salon Teatterilla

Keskiviikkona järjestettiin Salon teatterissa Inspiroituminen hiusalan kilpailuihin -ilta. Illan järjesti Aki-Matti Kallio ja tilaisuus kuului Aki-Matin erikoisammattitutkinnon opintoihin yhtenä tutkinnon suritustapahtumana. Tapahtumaan  osallistui hiusalan ammattilaisia Varsinais-Suomesta.

Ohjelmassa: 
- Demoja teknisistä kilpailutöistä Siiri Härmä & Karoliina Tolvi
- Pia Kiikerin huomioita valmentajan/tuomarin näkökulmasta
- Kansainvälisesti menestynyt Jenni Kujansuu, Wella Trend Vision
- Pravana Finlandin maahantuoja Johny Kippilältä infoa Show Us Your Vivids
- Historiasta tähän päivään Satu Kuisman kertomana Goldwell Color Zoom

Hiusalan opettaja Pia kiikeri kertoi kilpailujen valmentamisesta ja tuomaroinnista. 
Pia kertoi tutkimuksesta, jossa huippuosaajan ominaisuudet pitävät hyvin paikkanssa myös hiusalan kilpailijoissa.

Karoliina Tolvi ja Siiri Härmä  toteuttivat kilpailutöitä kaikkien iloksi.
 Siirin valmis työ: 

 
 Karoliinan valmis työ: 

maanantai 24. huhtikuuta 2017

Kerasilk - koulutusta hiusten hyvinvoinnille...

Tänään koulustamme vieraili meiltä parturi-kampaajaksi valmistunut Päivi Palviainen, joka työskentelee tällä hetkellä Goldwell:lla päätoimisena kouluttajana. Päivi opetti ensimmäisen vuosiluokan opiskelijoita käyttämään Kerasilk -hoitotuotteita.  

Aamupäivällä käytiin teoriassa tuotteita läpi ja iltapäivällä harjoiteltiin tuotteiden käyttämistä toisillemme. 

Tuotteisiin tutustuttiin luokassa ennen ruokailua.
Katso Kerasil -tuotteiden esittely!

Päivi ohjeisti tuotteiden valinnassa ja analyysin tekemisessä
Yhdessä mietitään mitä tarvitaan
Hiusten pesu
Hieronta...
Lopuksi tarkistettiin lopputulos

Kiitos Päiville mukavasta päivästä!keskiviikko 19. huhtikuuta 2017

Hiusalan opettajan haastattelu digitaalisen opetuksen mahdollisuuksista


Hiusalan opettajakoulutusta suorittava Hanna Liesmäki haastatteli Salon seudun ammattiopiston hiusalan opettaja Pia Kiikeriä some -asioissa. Hanna oli Salossa hiusalan opintoihin tutustumassa ja innostui digitaalisen opetuksen mahdollisuuksista hiusalan opinnoissa. Vierailun innoittamana Hanna päätti toteuttaa vielä opettajakoulutuksen aikana tutkimuksen eri digitaalisen opetuksen ja oppimisen mahdollisuudesta. 

"Tämä on aivan mahtava maailma ja niin paljon mahdollisuuksia, niin innostavaa! :) " :kirjoittaa Hanna.

Kysymykset: Hanna Liesmäki
Vastaukset: Pia Kiikeri

VÄLINEET
Mitä digitaalisia välineitä käytät opetuksen tukena?

 • Blackboard –oppimisympäristö
 • Erilaiset apsit: Goldwell, Essential Looks, Style My Hair, MakeUp Genius,
 • Wilma
 • Blogspot
 • Thinglink
 • Google
 • Skype
 • Kahoot
 • Office 365
 • Kuvien muokkausohjelmat
 • I Movie
 • Elokuvatyökalu
Mitä some- välineitä?

 • Facebook
 • Whatsapp
 • Instagram

Entä viestinnän tai ohjauksen välineenä?

 • Facebook
 • Whatsapp
 • Instagram
 • Blogspot

Käytätkö somea tiedon jakoon, vai tuottavatko opiskelijat sisältöä myös? Millaista/millä välineillä?
Facebookissa jokaisella vuosiluokalla on oma ryhmä, lisäksi eri projekteilla voi olla omia ryhmiä. Ohjaaminen tapahtuu Facebookissa myös yksilöviestinä.
Whatsappissa on kaikilla vuosiluokilla ohjausryhmä. Pääosa ohjaamisesta tapahtuu ryhmän kautta, mutta myös yksilöohjauksena.
Blogspotissa meillä on opetussuunnitelma ja kaikki käytännön tiedot.
Opiskelija tuottaa sisältöä omaan blogiinsa säännöllisesti Blogspotissa ja oppimistehtäviä Blackboardissa. Blogspotissa kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa ja tallennetaan kuvia. Tarkoitus on rakentaa koko oppimisajasta portfolio, jonka kanssa on helppo hakea työtä. Oma blogi esitellään myös ammatinosaamisen näytöissä.

Millä perusteella olet valinnut sopivimmat välineet?
Kokeilemalla ennakkoluulottomasti löytyy usein sopivat ohjelmat. Seuraan myös erilaisissa viestimissä olevia suosituksia ja työkavereiden kommentteja.

Mitä ohjelmia jo käytössä olevien lisäksi voisit käyttää opetuksessa? Miksi juuri niitä?
En osaa sanoa, kaikki ohjelmat varmasti käyvät opetukseen, jos vaan keksii miten niitä käyttää hyväksi oppimisessa.

Miten paljon opettaja voi itse määrittää välineitä ja ohjelmistoja joita opetuksessa käyttää?
Osan ohjelmista tulee koulutuksen järjestäjän kautta esim. Blackboard –oppimisympäristö tai Office 365. Suurin osa ohjelmista on opettajan oman kiinnostuksen varassa, kuinka paljon niitä käyttää.

Miten kauan some on ollut osa opetustasi?
Olen käyttänyt erilaisia ohjelmia opetuksen tukena 2000-luvun alusta alkaen. Tietokoneiden ja kosketuskännyköiden lisääntyessä somen käyttö tulee koko ajan helpommaksi.

Vuonna 2015 Salon hiusalan opetus liittyi Kiltakouluihin, jossa oleellinen osa opetusta on käyttää erilaisia virtuaalisia oppimis- ja opetusvälineitä. Tällä hetkellä meillä on virtuaalinen opetussuunnitelma ja videointi ja blogien kirjoittaminen on osa jokapäiväistä opetustamme.

Miten organisaatio tukee tvt-koulutuksessa tai resurssien suhteen?
Heti kouluun tullessa ammatillisen perustutkinnon opiskelijat suorittavat pakollisen tietotekniikan kurssin, tieto- ja viestintätekniikka, sekä sen hyödyntäminen 1osp. Tällä kurssilla kaikki opiskelijat luovat itselleen blogin ja opettelevat käyttämään Blackboard ja Office 365 oppimisympäristöä.
Meillä ammatinopintoihin on kytketty myös tvt-tukemista. Tulevaisuuden työelämäntaitoja ovat juuri tietotekniikan taidot.
Itse toimin koulumme oppimisalusta Blackboardin pedagogisena asiantuntijanan kehittämisryhmässä.

Ovatko kaikki opettajat mukana somestrategiassa? Miten opettajuuden muutokseen on suhtauduttu? (Onko ollut havaittavissa muutosvastarintaa?)
Kyllä kaikki opettajat ovat mukana tietotekniikan käyttämisessä opetuksessa. Kaikki hiusalan opettajat käyttävät blogia oppimisen tukena. Aina on niin, että toiset opettajista ovat innokkaampia kuin toiset. Jokaisen oma kiinnostus tietotekniikkaa kohtaan sanelee eri ohjelmien käyttämistä.

2000-luvun alussa kun otin virtuaalista opetusta täyttööni san paljon vastarintaa muiden alojen opettajilta, nykyisin vastarinta on vähempää. Ennemmin ollaan hiljaa, sillä yleensä vastarinta kertoo osaamattomuudesta tai asioiden tietämättömyydestä.


OPETTAJUUS
Millaisissa opetuskokonaisuuksissa, ohjaus-, viestintä- tai opetustilanteissa some on parhaimmillaan? Miksi?
Videoita tehdessä opiskelija joutuu miettimään kuvaussuunnitelmaa todella tarkasti, jolloin hän tarkastelee myös asioita enemmän syvällisemmin. Videona on osalle helpompi kertoa osaamisensa, kuin paperille kirjoittaessa.
Kuvien tallentaminen on tosi hyvä asia, sillä niihin voidaan palata myöhemmin ja opiskelija näkee oman oppimisensa kehittymisen aivan eri lailla.
Kahootilla tehtävät värikoodikokeet sujuvat hyvin. Ne nopeuttavat kokeiden tarkastamista ja motivoivat paremmin opiskelijaa suorittamaan kokeita.

Mihin se ei mielestäsi sovi?
Henkilökohtaisten palautteiden antamiseen julkisesti se ei mielestäni sovi. Jokaisen kuuluu saada rakentavaa palautetta omista töistään rauhassa.
Kaikkia opiskelijoita ei voi yhtä aikaa laittaa suorittamaan verkkokurssia kotiin. Osa ei kykene itsenäiseen työskentelyyn. Verkkokurssin suorittaminen pitäisi olla vapaaehtoista tai sen suorittaminen tapahtuisi koulun tiloissa.

Mitä uusia mahdollisuuksia näet somen tarjoavan opettajan työhön?
Kyllähän tämä on sitä maailmaa, missä opiskelijat ovat. Joskus näkee opettajan valittavan opiskelijan kännykän käytöstä tunnilla. Minusta se on opettajalle suora viesti : opetuksesi ei kiinnosta opiskelijaa ja on tylsää. Jos opiskelijat katsovat kännykkäänsä tunnilla, niin opettajan olisi mietittävä, miten hän voisi olla myös kännykän sisällä?
Digitaalinen opetus on nykypäivää ja se antaa opiskelijoille hyvän pohjan tulevaisuuden työelämän taitoja varten. Digitaalisella opetuksella saa vaihtelua opetukseen ja sen avulla oppiminen voi tapahtua tarvittaessa myös paikasta ja ajasta riippumatta. 

Digitaalisella oppimisella saadaan myös valinnaisuutta aikaan ja opiskelijalla on mahdollista suorittaa opintojaan muita nopeammin.

Mitä ominaisuuksia opettajalta vaaditaan, jotta somen voi ottaa osaksi opetusta?
Opettajailta vaaditaan heittäytymistä uuteen ja kokeilla erilaisia ohjelmia ennakkoluulottomasti, silläkin uhalla että jokin voi mennä pieleen. Ohjelmien ottaminen käyttöön vaatii opettajilta harjoittelua jopa omalla ajalla ja ilman koulutusta. Mitään erityisiä ominaisuuksia ei minusta vaadita. Kaikille opettajille ja ammattialalle löytyy varmasti jokaiselle sopivia ohjelmia.

Millainen on oppimiskäsityksesi ja miten some istuu siihen?
Oppimiskäsitykseni on enemmän konstruktivistinen, uskon että opiskelija oppii ja kasvaa kokoajan. Jokainen määrittää omat tavoitteensa opinnoissaan ja kunnioita opiskelijan valintaa, vaikka se olisi T1.  

Onko opettajuutesi muuttunut somen myötä? Miten?
Saan opiskelijoita hyvää palautetta somen käyttämisestä, joten se vahvistaa omaa kuvaa opettajuudestani. Olen myös nähnyt, mihin digitaalisten välineiden käyttö johtaa oppimisessa. Aina oma luennoiminen ei ole se tärkein asia, vaan jossain kohdassa digitaalisilla tavoilla saadaan parempi oppimistulos, koska opiskelija joutuu ottamaan asioista itse selvää.

Miten somen kautta toteutetun opetuksen arviointi poikkeaa ns. perinteisin tavoin toteutetusta?

Palautteen pystyy antamaan somessa, joten ohjaaminen ja palaute jää näkyväksi ja siihen on helppo palata.

Pitääkö huomioida jotain erityistä?
Opiskelijan on osattava käyttää ohjelmaa. Häntä ei saa jättää yksin ongelman kanssa. Myös palautettuihin tehtäviin on vastattava nopeasti ja annettava palautetta.

Tehtävänanto on oltava selkeä ja perusteellinen. Kysymyksen asettelu on tärkeää. Kysymykset on oltava sellaiset, että niihin saa sen vastauksen mitä haluaa. Tehtävässä on oltava selkeästi paikka ja aika tehtävän palautukselle, sekä kuinka laaja tehtävän on oltava.

OPISKELIJAT JA TYÖELÄMÄ
Miten opiskelijat suhtautuvat someen opetuksessa?
Heidän mielestä se on hyvää vaihtelua ja nykypäivää. He pitävät opetusta vaihtelevana ja mielenkiintoisena.

Onko opiskelijoita pitänyt kouluttaa somen käyttöön opetuskäytössä?
Jokainen ryhmä on koulutettava uuden ohjelman käyttämiseen. Oppiminen on kuitenkin nuorilla hyvin nopeaa. Usealle ryhmälle riittää, kun kertoo mistä ohjelma löytyy ja sen käyttämisen pääperiaatteet, lopun he jo ovatkin selvittäneet itse.

Onko opiskelijalla mahdollisuus olla käyttämättä somea halutessaan(esim. laitehankinnat)?
Laitehankinta ei saa olla esiteenä. Koulussa on tietokoneita ja IPadejä, joita voi hyvin käyttää, joten se ei ole este.  

Mitkä ovat mielestäsi somen suurimmat hyödyt opiskelijan kannalta?
Suurempia hyötyjä on oppimisen näkyväksi tekeminen. Opiskelu voi tapahtua paikasta ja ajasta riippumatta.

Onko somen myötä yritysmaailma paremmin mukana koulun toiminnassa tai opiskelijan ohjaamisessa tai koetko, että opiskelijat ovat hyötyneet somen käytöstä esim työssäoppimispaikkojen hankinnassa tai työnsaannissa?
Työelämän edustajat pääsevät katsomaan opiskelijan blogeja ja sen kautta katsomaan heidän taitojaan. Opiskelija pystyy linkittämään blolginsa myös työpaikkahakemukseen.

Mitä työelämässä tai tulevaisuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja opiskelija voi saavuttaa somen avulla?
Tietotekniikan käyttämisen ja hyödyntämisen taito on tulevaisuuden työtaito.

Miten maahanmuuttajat tai opiskelijat joilla on oppimisvaikeuksista pärjäävät somen kanssa? Onko sen käyttö heille helpompaa/vaikeampaa?
Opiskelijat voivat palauttaa kirjallisia tehtäviään myös videon muodossa. Digitaalinen opetus- ja oppimismateriaali mahdollistaa mm. videoiden katsomisen useampaan kertaan, jolloin opiskelija itse päättää kuinka paljon haluaa kerrata oppimiaan asioita.
Videoiden avulla jokainen opiskelija voi osittaa osaamistaan. Blogissa ei tarvitse halutessaan kirjoittaa, vaan voi laittaa enemmän kuvia.

Toimiiko some opetuksessa mielestäsi kaikentyyppisille opiskelijoille?
Kyllä sopii.
Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikki opiskelijat eivät ole valmiita itsenäiseen opiskeluun verkossa. Verkko-opetus ei ole sitä, että opettaja antaa tunnukset kurssin alussa ja tapaa opiskelijat kurssin lopussa. Se onnistuu kaikkien opiskelijoiden kohdalla todella harvoin.
Verkko-oppimista voidaan tehdä luokassa ja sitä käytetään normaalin opetuksen tukena. Verkko-oppiminen kannattaa olla myös valinnainen, että ne jotka haluavat voivat suorittaa opinnot kokonaan verkossa, on oltava myös mahdollisuus suorittaa opintoja koulussa opettajan ohjauksessa. Verkko-opinnoissa opettajan on oltava kokoajan läsnä verkossa. Se syö joskus aikaa normaalia kurssia enemmän.

Media- ja monilukutaito, onko opiskelijoilla sitä ja miten sitä on pyritty kehittämään?
Blogia kirjoittaessa kertaamme lähdemerkintöjen tarpeellisuuden. Lisäksi käymme median antaman informaatio merkitystä läpi. Medialukutaito on yksi parturi-kampaajan tarkeimmistä taidoista. Tämä karttuu median seuraamisen myötä.

Onko teknologia parantanut oppimistuloksia? Opiskelijoiden viestintätaitoja? Sosiaalisuutta?

On parantanut ja opiskelijat ymmärtävät mitä he voivat laittaa näkyviin ja mitä ei, esim. kuvissa. Opiskelijat joutuvat myös miettimään kirjoittamaansa tekstiä, koska blogissa sen voivat lukea kaikki.

Mikä on parasta some/tvt-opetuksessa?
Vaihtelevuus ja se on hyvä apu opetuksessa. Se myös helpottaa opettajan työtä, koska esim. kokeet tai testi voidaan tehdä someen, jolloin kone tarkistaa kaiken puolestasi.

Parasta on myös, että koko ajan kehitellään uutta ja uusia sovelluksia. Koko ajan voi omaa opetustaan kehittää ja rakentaa jotain hyvää. Uuden reformin myötä opetus tulee muuttumaan ja sen apuna verkko-opetus on oivallinen väline. 


JA VIELÄ
Onko jotain huonoa tai kehitettävää?

Minusta opettajien olisi kaikkien hyvä kokeilla somen antamia mahdollisuuksia oppimisen tukena ennakkoluulottomasti. Liian paljon pelätään käyttämistä.
tiistai 11. huhtikuuta 2017

Hair tattoo -koulutus herätti ihastusta

Meillä on ollut Hämeenlinnan ammatillisesta opettajakorkeakoulusta  opetusharjoittelussa Sirkku Anttila. Maanantaina 10.4.2017 Sirkku jakoi tietojaan ja taitojaan hair tattoo -kilpailuun osallistumisesta ja järjesti opiskelijoille koulutuspäivän hiustatuoinneista. 

Aamupäivästä Sirkku kertoi tatuoinnin suunnittelusta ja näytti demotyön. Tämän jälkeen kurssilel ilmoittautuneet opiskelijat  toteuttivat omalle mallillensa hiustatuoinnin Sirkun ohjatessa. 


Tatuointi siistitään veitsellä. 
Lopuski tatuointia voidaan korostaa valkoisella kynällä.
Sirkun työ valmiina
Sirkun työ valmiina

Sitten harjoiteltiin itse... 

Foto: Sirkku Anttila
Foto: Sirkku Anttila
Foto: Sirkku Anttila
Foto: Sirkku Anttila
Foto: Sirkku Anttila
Foto: Sirkku Anttila
Foto: Sirkku Anttila

Kiitos Sirkku!sunnuntai 9. huhtikuuta 2017

Upea kynnet!


Pk14 ryhmä oli tutustumassa Kynsistudio Tatzyzza, Taija Virran käsittelyssä. 

Taija loihti tällä kertaa upeat kynnet Millalle. 

Kiitos mahdollisuudesta vierailla!

Katso edellinen vierailu tästäperjantai 7. huhtikuuta 2017

Kiharaa, kiharaa, kiharaa...

Hius 16 ryhmä on opetellut toteuttamaan myös erilaisia permanentteja. Ensin on harjoiteltu erilaisia rullauksia harjoituspäähän ja opiskeltu teoriassa permanentin kamiallista koostumista. Tämän jälkeen permanentteja on toteutettu asiakkaalle. 

Kampaussuunnan mukainen rullaus
Kampaussuunnan mukainen rullaus
Perusrullaus
Tiiliskivirullaus
Spiraalirullaus
Spiraalirullaus
Asiakkaalle perusrullaus
Asiakkaalle spiraalirullaus

Omat työt tallennetaan blogiin.