Historiasta nykypäivään

Mistä kaikki alkoi?

Salossa aloitti vuonna 1937 parturi- ja kampaaja koulu, vaikka vasta vuonna 1939 säädettin ensimmäinen ammattikoulutusta koskeva laki. Koulu oli Salon ensimmäinen ammattioppilaitos, ellei lukuun oteta maanviljelyskoulun parivuotista toimintaa. 

Koulu perustettiin yksityisten ammattilaisten aloitteesta ja se sai aluksi Salon kauppalalta avustusta.  Myöhemmin uuden lain ansioista, myös valtio avusti koulua. Koulu sijaitsi Rummunlyöjänkadulla ja sen nimi oli Kähertäjäkoulu Heiskasen parturiliike.


Kähertäjäkoulu Heiskasen parturiliikkeen tunnelmaa 8.8.1960. (Foto: Jorma Orelma)

Koulutus perustui oppisopimusperustaiseen toimintaan ja tämän vuoksi toiminnan luonne rajasi parturi- ja kampaajakoulun oppilasjoukon hyvin pieneksi. Koulutusta toteutettiin iltaopintoina ja opettajajina toimivat mm. Elsa Holopainen ja Greta Heiskanen. Koulu toimi 24 -vuotta ja loi pohjan koko Salon alueen ammatilliselle koulutukselle. 

Sota pitkitti Suomessa ammattikoulujen syntymistä ja vasta vuonna 1958 syntyi lakiesitys, jossa kunnille asetettiin velvoite järjestää ammattikoulupaikkoja. 

1960-luku
Vuonna 1961 loppui  Salossa parturi- ja kampaajakoulu, mutta samaan aikaan aloitettiin uudessa Salon ammattikoulun kähertäjäosastolla parturien ja kampaajien koulutus. Koulutustilat sijaitsivat Venemestarinkadulla, nykyisessä pääkoulussa. Kähertäjäosastolla oli hyvin ajanmukaisesti varustettu parturi- ja  kampaamoluokka.  Erikoisuutena koulussa olivat teorialuokat, jotka olivat sijoitettu työpajojen välittömään läheisyyteen. Koulu oli valmistuttuaan runsaan kiinnostuksen kohde ja vieraita kävi koulutustiloihin tutustumassa aina ulkomaita myöden. 


Opettaja, Kampaajamestari Aune Kotiranta ohjaamassa opiskelijoita (foto: SSKKY:n arkisto)


Ensimmäiset 14 opiskelijaa parturi- ja kampaaja koulutukseen otettiin vuonna 1961. Koulutus kesti kaksi vuotta ja opiskelijoita otettiin sisään vain joka toinen vuosi. Parturin ja kampaajan koulutukseen oli paljon pyrkijöitä, vain noin 32% halukkaista voitiin ottaa sisään. Hakijan piti olla 15 vuotta täyttänyt, kansakoulun suorittanut tai vastaavat tiedot omaava henkilö. Lisäksi hakijalla piti olla myös hyvä maine ja ammatissa tarvittava terveys. Koulutuksen suoritettua opiskelija valmistui joko parturiksi tai kampaajaksi. Vuonna 1964 koulusta valmistui 10 kampaajaa ja 4 parturia. Vuonna 1966 opiskelijoita otettiin sisään 21, joista valmistui 12 kampaajaa ja 7 parturia.

Opettajia Kähertäjäosastolla 1960-luvulla: 
- Aune Kotiranta, Kampaajamestari, ammatinopettaja 1961 - 1964
- Hilkka Siro, parturi, työnopettaja 1964 - 1970
- Elisa Virtanen, kampaaja, työnopettaja 1965 - 1971
- Raina Örling, kampaaja, työnopettaja 1964 - 1965

Parturin ja kampaajan ammattiaineiden lisäksi koulussa opiskeltiin äidinkieltä, kansalaistietoa, terveysoppia ja liikuntakasvatusta. Vuoden 1964 syksystä oli mahdollista valinnaisena kurssina opiskella vieraita kieliä, matematiikkaa ja musiikin perustietoja. Opiskelijoiden viikkotuntimäärä oli 40 - 42. 

Kähertäjäosaston opiskelijat osallistuivat jo tuolloin menestyksellisesti valakunnallisiin kilpailuihin. Ammattikoulun käyneen oli mahdollista osoittaa osaamisensa myös virallisella työtaidon näytteellä eli ammattitutkinnolla, jonka jälkeen oli mahdollista anoa kisällikirja. 

 1970 - luku

1970-luvulla Kähertäjäosasto muuttui parturi-kampaamo osastoksi ja vuodesta 1971 lähtien opiskelijoita aloitettiin ottamaan sisälle joka vuosi. Luokassa oli opiskelijoita 12 ja koulutus kesti edelleen kaksi vuotta. Pääsykokeista luovuttiin vuonna 1972, jolloin siirryttiin ammattikasvatushallituksen suostumuksella pääasiassa hakemuksiin perustuvaan opilaaksiottoon. 1970-luvun alussa linjalta alko parturien ja kampaajien sijaan valmistua parturi-kampaajaksi. 


1970-luvun tunnelmaa Venemestarinkadun tiloissa (foto: Sskky:n arkisto)
Föönaamisen opetusta (foto: Sskky:n arkisto)


Miesten hakeutuminen koulutukseen alkoi lisääntyä 1970-luvun lopulla (foto: Sskky:n arkisto)

Asiakaspalvelua Venemestarinkadun tiloissa 1970 - luvulla (foto: Sskky:n arkisto)

Käsienhoitoa harjoittelemassa (foto: Sskky:n arkisto)

Koulussa oli kova taitovaatimus, sillä jos syyslukukauden aikana ei menestynyt opinnoissa, ei päässyt jatkamaan opintoja kevätlukukaudelle. Myös 1970-luvulla opiskelijat osallistuivat entiseen tapaan valtakunnallisiin työtaitokilpailuihin hyvällä menestyksellä. Parturi-kampaaja alan epäkohtana Salon seudulla oli saatavien työpaikkojen vähäisyys. Tämän vuoksi useat valmistuvat perustivat harjoitusajan jälkeen oman yrityksen.  

 Parturi-kampaamo osaston opettajia 1970 -luvulla:  
- Kirsti Pakaste, ammatinopettaja, työnopettaja, 1970 - 1989 (lehtori 1988) 
- Kaija Romppanen, ammatinopettaja (lehtori 1988) 1972 - 2005

Ammatinopettaja Kaija Romppanen kannusti opiskeijoita kilpailuihin. Menestystä tuli niin yksilökilpailuissa kuin joukkuekilpailuissa. Kaija oli myös itse innokas kilpailija ja mensestystä tuli useasti. Tässä yksi Kaijan kultaisesta taidonnäytteestä.
Tampereen Hiusfestivaalit 29.10.2000, Fantasia sarja I -sija, Kaija Romppanen (Foto: Pinni-lehti 10/2000)

1980 - 1990 -luku
Keskiasteen uudistuksen myötä vuonna 1985 Parturi-kampaaja koulutus muutettiin kolmevuotiseksi ja koulusta valmistu parturi-kampaajaksi. Osasto sai uudet ja ajanmukaiset tilat Mariankadulta vuonna 1984. 


Opettaja Maarit Into ohjaa kampauksen teossa Mariankadun tiloissa. (foto: Sskky:n arkisto)

Parturi-kampaamolinjan opettajia 1980 - 1990 - luvulla:  
- Kirsti Pakaste, ammatinopettaja, työnopettaja, (lehtori 1988) 1970 - 1989 
- Kaija Romppanen, ammatinopettaja (lehtori 1988) 1972 - 2005
- Seija Siitonen, ammatinopettaja (lehtori) 1985 - 1989
- Tuula Laajajärvi, ammatinopettaja (lehtori) 1989 - 
- Maarit Into, ammatinopettaja 1993 - 1997
- Päivi Nurkkala, ammatinopettaja 1997 - 1999
- Pia Kiikeri, ammatinopettaja (lehtori) 1999 - 

Vuonna 1990 alan koulutus liitettiin osaksi palvelualojen osastoa, jossa se muodosti parturi-kampaajalinjan. 

Salon ammattikoulu aloitti vuonna 1994 valtakunnallisen opetushallituksen rahoittaman nuorisoasteen koulutuskokeiluun. Koulutuskokeilussa opiskelijat pystyivät suorittamaan parturi-kampaajan tutkinnon yhdessä lukion tutkinnon kanssa. Opinnot kestivät yhteensä neljä vuotta. Salon-malli onnistui erinomaisesti ja herätti valakunnallistakin huomiota. Koulutuskokeilusta tuli jatkuvaa toimintaamme, ammattipaketin tai lukiopaketin suorittamiseen osallistuu opiskelijoita vielä tänäkin päivänä. 


Teoriatunnin tunnelmaa 1990 -luvun lopulla, (foto: Sskky:n arkisto)

2000 -luku nykypäivään saakka
2000-luvun alussa aloitettiin toteuttamaan valintakokeita. Kehitämme niitä joka vuosi, sillä tavoitteenamme on saada opiskelemaan motivoituneita ja alalle suuntautuneita opiskelijoita. 

Vuonna 2000 alkoi Opetushallituksen tukema virtuaalikouluhanke, olimme mukana kahittämässä hiusalan uusia opimismenetelmiä. Projekti kesti muutamia vuosia ja sen aikana suunniteltiin hiusalan koulutukseen  erilaisia virtuaalisia opetusmateriaaleja. Tästä alkoi kiinnostuksemme virtuaalista oppimis- ja opetusmenetelmiä kohtaan ja kiinnostuimme myös sosiaalisen median tuomista mahdollisuuksista opetuksessa. Kiinnostus on jatkunut näihin päiviin saakka, silllä vuonna 2014 liityimme Hiuskilta kouluksi. Hiuskilta toiminnassa kiinnitämme huomiota ja kehitämme virtuaalisia opetus- ja oppimismenetelmiä. Opiskelijat tekevät mm. blogeja oppimispäiväkirjoina. Blogeista työnantajalla on mahdollisuus nähdä opiskelijan aktiivisuuden ja ammattitaidon työntekijöitä etsiessään.  Opiskelija voi myös näyttää työnantajalle omaa osaamistaa blogin kautta. 


Syskyn 2003 hiusmuotinäytös Plazzassa Salon Merinell Pirjo Merikukka ohjeistaa opiskelijaa hiustenlaitossa
(foto: Pia Kiikeri)
 
Salon seudun alueen yrittäjien kanssa olemme tehneet paljon yhteistyötä. Hiusalan jaosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, jossa kehitämme koulumme toimintaa yhdessä Salon alueen yrittäjien kanssa. Yrittäjät ovat mukana mm. laatimassa opetussuunnitelmaa ja ideoimme yhteisiä hiusalan täydennyskoulutustilaisuuksia. 

Hiusalan opettajia 2000-luvulla: 
- Kaija Romppanen, ammatinopettaja (lehtori 1988) 1972 - 2005

- Tuula Laajajärvi, ammatinopettaja (lehtori) 1989 - 2018,  
Parturi 1973, hiusalan opettaja 1978, Parturimestari 1981, estenomi 2003

- Pia Kiikeri, ammatinopettaja (lehtori) 1999 - 2019
Parturi-kampaaja 1990, parturi-kampaajan ammattitutkinto 1993, erikoisparturi-kampaaja 1995, hiusalan ammatillinen opettaja 1996, estenomi 2002, kasvatustieteen maisteri 2007, Kampaukset-kirjan kirjoittaja 2012, ammatillinen erityisopettaja 2014, näyttötutkintomestari 2016, Kiltakoulukehittäjä 2016, Salon seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2016 kehittäjä, Digiope 2018, Salon seudun ammattiopiston digikehittäjä 2018 - 2020, Kampaukset -kirjan uudistettu painos lisättynä digitaalisilla videoilla 2018

- Marjo Heikkilä, ammatinopettaja (lehtori) 2005 - 

- Anu Vainio, ammatinopettaja 2017- 

- Eveliina Rokka, ammatinopettaja (lehtori) 2019-

Vuonna  2004 - 2005 parturi-kampaamotilat uudistettiin ja vuoden 1984 tilat saivat väistyä uuden modernin tieltä. Nimikipailun tuloksena syntyi Parturi-kampaamo AmiStyle.


Parturi-kampaamo SmiStyle. (foto: Pia Kiikeri)
Partakäsittely -tunti menossa vuonna 2005, (foto: Pia Kiikeri)

Vuonna 2007 - 2010 Parturi-kampaajat liittyivät Kauppaan ja terveyden koulutusosastoon kauneudenhoitoalana. Vuonna 2011 palasimme takaisin palvelualojen osastoon. Elokuun alusta 2014 parturi-kampaajat ovat kuuluneet liiketalous- ja kauppa- sekä majoitus- ja ravitsemusalan kanssa koulutusjohtaja Armi Kuosa-Backmanin alaisuuteen. 

Vuoden 2016 alusta organisaation muutoksen johdosta Salon seudun ammattiopisto ja -aikuisopisto yhdistyivät yhdeksi Salon seudun ammattiopistoksi. Palvelualojen osastoon tulivat mukaan aikuiskoulutuksen liiketalous- ja kauppa sekä majoitus- ja ravitsemusalan kouluttajat ja koulutusjohtajaksi valittiin Päivi Pölönen. 

Elokuussa 2016 aloittivat hiusalan koulutuksessa ensimmäiset aikuisopiskelijat opiskellen hiusalan perustutkinnon näyttötutkintona. Näyttötutkintolaisia aloitti seitsemän ja ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita 18.

Olemme kehittäneet hiusalan koulutusta ja pedagogiikka virtuaalisten opetus- ja oppimismenetelmin Olemme olleet mukana useassa hiusalan virtuaalista koulutusta kehittävässä hankkeessa jo 2000 -luvun alusta. Syksyllä 2016 kokeilimme ensimmäistä kertaa tiimioppimisen mallia, jossa ammattiaineita integroitiin yhteisiin aineisiin. 


Videoiden tekeminen on opiskelijoiden yksi oppimistapa. (foto: Pia Kiikeri)

Vuonna 2015 liityimme kiltakoulujen jäseniksi ja saimme viralliset omat logon sekä vaakunan. 


Kiltakoulu - pedagogiikka:

Läpinäkyvä yhteisöllinen tiedon jakaminen 
- mm. hiusalan visuaalinen opetussuunnitelma

Tiimioppiminen 
- mm. hiusalalla integroidut yhteisten aineiden opetus tiimioppimisen mallin mukaisesti

Virtuaaliset oppimis- ja opetusmenetelmät
- mm. blogien ja videoiden käyttö opetuksessa, oma "YouTube salohiusala -kanava"

Vertaisoppiminen
- mm. Parturi-kampaamo AmiStylessä eri vuosikurssin opiskelijat työskentelevät yhdessä samaan aikaan ja auttavat toisiaan

Yrittäjyys ja yrittäjyyshenkisyys
- Hiusalan Ny -sopimusyrittäjyysmallin kehittäjät, työssäoppiminen yrittäjänä


Hiusalan opetus ja pedagogiset menetelmät palkittiin Vuoden kiltakoulu 2017 - palkinnolla. 


Vuoden 2017 kiltakoulu - palkintoa vastaanottamassa hiusalan
opettajat Marjo Heikkilä ja Pia Kiikeri 
(foto: Susanna Löf)

Vuoden 2016 alusta aloitamme suunnittelemaan uutta oppimisympäristöä Taitajakatu 6:n (entinen Venemestarinkatu 35). Muutto uusiin tiloihin toteutui ellokuussa 2017.

Saimme työelämää vastaavat tilat, jotka ovat kahdessa eri kerroksessa. Tilojen suunnittelussa panostettiin: 
- Työelämälähtöiseen Parturi-kampaamo Amistyleen, jossa kaikki vastaavat puhellimeen ja rahastavat omat asiakkaansa. Pesupaikalle saatiin hierovapesupaikka. 
- Lattiamateriaaliin, josta värit lähtevät pois helposti.
-  Valaistukseen, joka vastaa luonnonvaloa ja hiusvärit näkyvät hiuksissa oikeina värisävyinä. Valaistus on myös ekologinen. 
- Ilmastointiin, tilassa on hyvä ilmanvaihto erilaisista kemikaaleista aiheutuvien hajujen poistamiseen.
- Opiskelijoiden taukotilaan, jossa opiskelun lisäksi on myös mahdolisuus omien eväiden syömiseen.


Yläkerran AmiStyle
Alakerran tiimitilaTaitaja 2014 finaalityöt, (foto: Pia Kiikeri)

Kilpaileminen kuuluu yhä koulumme hiusalan opintojen mahdollisuuksiin kehitää erikoisosaamista. Olemme osallistuneet useiden hiusalan kilpailujen lisäksi myös muihin erilisiin kilpailuihin, kuten maskeeraus- ja meikkikilpailut. Myös Saku:n kulttuuri kilpailussa olemme niittäneet palkintoja mm. laulussa, soitossa, näytelmissä ja tanssissa. 

Taitaja -kilpailuissa opiskelijamme ovat saaneet useita SM-mitaleita ja hiusalan ensimmäisen Taitajien Taitaja  -tittelin vuonna 2014, sekä vuoden 2014 EM-pronssimitalin.

EM - pronssimitali, (foto: Pia Kiikeri)


Nykyiset opettajat: 

Marjo Heikkilä ammatinopettaja (lehtori) 2005 - (foto: Hanna-Maria Kulmala)
Parturi-kampaaja 1993, parturi-kampaajan ammattitutkinto 1994, erikoisparturi-kampaaja 1998, hiusalan ammatillinen opettaja 2000, estenomi 2004, näyttötutkintomestari 2016.

Erikoistunut; parturipalvelut, leikkaukset, partapalvelut ja yrittäjyys. 

Kahden lapsen äiti. Humoristinen tapaus, jolla riittää vauhtia. 

Motto: Työ tekijäänsä opettaa...Anu Vainio, ammatinopettaja 2017-


Merkonomi (asiakaspalvelu ja markkinointi) 2008, Parturi-kampaaja 2012,
Hiusalan mestari 2019.

Pienen tytön äiti, jolla on suuri sydän. Auttaa, ohjaa ja opastaa jämäkästi, huumoria unohtamatta. 

Motto: Asioilla on tapana järjestyä 😉

Eveliina Rokka, ammatinopettaja (lehtori) 2019-

Ylioppilas 2006, Parturi-kampaaja 2008, Estenomi 2015, Hiusalan ammatillinen opettaja 2018.

Rauhallinen pienen rumpalipojan äiti. Iloinen ja positiivinen opettaja ihan kaikille.
Lähteet: 

Ahti Aimo. 1993. Salon seudun ammatillisten oppilaitosten kuntainliitto. Salon seudun ammatillisten oppilaitosten kuntayhtymä

Alifosti Kari. 2008. Oppia ammattiin. Salon seudun koulutuskuntayhtymä 1958 - 2008. Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Parturi-kampaaja, Hiusalan yrittäjä, Päivi Ilola - Tammisto, henkilökohtainen tiedonanto

Pinni-lehti 10/2000

Salon ammattioppilaitos. Vuosikertomus 1996 - 1997
Salon ammattioppilaitos. Vuosikertomus 1997 - 1998
Salon ammatti-instituutti. Vuosikertomus 1998 - 1999
Salon ammattioppilaitos. Vuosikertomus 2000 - 2001
Salon ammattioppilaitos. Vuosikertomus 2001 - 2002
Salon ammattioppilaitos. Vuosikertomus 2002 - 2003
Salon ammattioppilaitos. Vuosikertomus 2003 - 2004
Salon ammattioppilaitos. Vuosikertomus 2004 - 2005
Salon seudun ammattioppilaitos. Vuosikertomus 2006 - 2007
Salon seudun ammattioppilaitos. Vuosikertomus 2007 - 2008
Salon seudun ammattioppilaitos. Vuosikertomus 2008 - 2009

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti