Mikä hiuskilta?


Salon seudun ammattiopiston hiusala liittyi valtakunnalliseen Kiltakoulu -toimintaan ja sai oman Hiuskilta logonsa. 

Kiltakoulujen tavoitteena on luoda eri ammattialoille soveltuvia sosiaalisen median palveluja hyödyntävä pedagoginen malli, jossa yhdistyvät opiskelijakeskeisyys ja vertaisoppiminen, läpinäkyvä yhteisöllisen tiedon jakaminen ja vertaiskehittäminen sekä opiskelijaa kunnioittava ja yrittäjämäinen asenne opetukseen ja opiskeluun. 

Salossa hiusalalla tätä mallia hyödynnetään opetuksessa, jossa opiskelijat kirjoittavat omaa blogiaan. Blogi toimii samalla oman osaamisen ja taidon näyttämisen välineenä niin opettajille, opiskelijoille kuin työnantajille. Lisäksi opiskelijat kuvaavat omia videoita ja toimivat usein tiimeissä sekä auttavat toisiaan vertaisoppimalla.  

Yrittäjämäistä asennetta tuetaan mm. Ny-sopimusyrittäjyys mallilla, jossa opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen NY-yrittäjänä

Olemme kaikki yhtä suurta perhettä ja autamme toisiamme. 
Kehitämme koko ajan uusia oppimis- ja opetusmenetelmiä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Olemme mukana erilaisissa hankkeessa, jonka tuella kehitämme toimintaamme.  

Kiltakoulu - pedagogiikka:

Läpinäkyvä yhteisöllinen tiedon jakaminen 
- mm. hiusalan visuaalinen opetussuunnitelma

Tiimioppiminen 
- mm. hiusalalla integroidut yhteisten aineiden opetus tiimioppimisen mallin mukaisesti

Virtuaaliset oppimis- ja opetusmenetelmät
- mm. blogien ja videoiden käyttö opetuksessa, oma "YouTube salohiusala -kanava"

Vertaisoppiminen
- mm. Parturi-kampaamo AmiStylessä eri vuosikurssin opiskelijat työskentelevät yhdessä samaan aikaan ja auttavat toisiaan

Yrittäjyys ja yrittäjyyshenkisyys
- Hiusalan Ny -sopimusyrittäjyysmallin kehittäjät, työssäoppiminen yrittäjänä


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti