Näytöt

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana suoritetaan näyttöjä. Näyttöjen avulla opiskelija näyttää omaa ammatillista osaamistaan eri tutkinnon osissa. Tutkinnon osasta saatava arvosana kirjataan erilliseen näyttötodistukseen, mutta myös tutkintotodistukseen tutkinnon osan arvosanaksi. 

NÄYTÖT
(1.8.2018 tutkinnon peusteilla jatkaneet ja alkaneet)


Näytöt suoritetaan pääsääntöisesti, kauneushoitolassa, parturi-kampaamossa, tavaratalossa, maahantuontiyrityksessä tai sitä vastaavassa työpaikassa. Näytöt tehdään aina tutkinnon osa kerrallaan. Työpaikalla nimetään yksi henkilö näyttöjen arvioijaksi, toisena arvioitsijana toimii opettaja.

Opiskelija ja opettaja määrittelevät yhdessä näytön suoritusajaksi päivästä yhteen viikkon, jonka aikana opiskelija suorittaa koko tutkinnon osan näyttötehtävät. Opiskelija suunnittelee työkokonaisuudet, palvelut tai tilaisuudet etukäteen ja määrittelee mm. tarvittavien asiakkaiden määrän niin, että tutkinnon osan tavoitteet tulevat saavutettua.

Asiakkaalle toteutettavista näyttötöistä opiskelija laatii analyysikaavakkeen eli työsuunnitelman, jonka arvioija tarkastaa ennen työn aloittamista. Työsuunnitelmaa myös verrataan työn lopputulokseen. 

Analyysikaavakkeet: 
Ehostus (pdf.)
Hoitokäsittelyt (pdf.)
- Kampaukset (pdf.)
Permanentti (pdf.)
Pidennykset (pdf.)

Kun näyttötehtävät on suoritettu, työpaikalla oleva arvioija kirjaa oman arvionsa erilliselle näytön arviointikaavakkeelle. Näyttö arvioidaan kyseistä arviointikaavaketta käyttäen: 

Arviointikaavakkeet tutkinnon osittain:
Parturipalvelut
Rakennekäsittelypalvelut
Värjäyspalvelut

Työpaikalla arvioitsijan ja opiskelijan tulee keskustella näyttösuorituksesta heti näytön suorittamisen jälkeen. Tämän jälkeen opettaja saapuu työpaikalle tekemään lopullisen arvioinnin. Opettaja ja työelämän arvioitsija yhdessä muodostavat näytöstä arvosanan blogiin tallennettujen kuvien, tekstien  ja arviointikaavakkeeseen tehtyjen muistiinpanojen avulla.  Tilaisuudessa opiskelijalle varataan madollisuus itsearviointiin ja hänelle kerrotaan tutkinnon osan lopullinen arvosana.

Voit hakeutua tutkinnon tai pelkästään tutkinnon osan suorittamiseen. 
Lisätietoja Pia Kiikeri, pia.kiikeri(at)sskky.fi, p.044 7704423


Onnea näyttöjen suoritukseen!

NÄYTÖT
(opetussuunnitelmalla valmistuvat)

Opiskelijalla on mahdollisuus itse koota erilaisia näyttökokonaisuuksia jossa hän yhdistää eri tutkinnon osia (esim. permanenttikäsittely ja hiustenleikkaus) Näin hän pystyy näyttämään työpaikalla osaamistaan  parhaalla mahdollisella tavalla.  Kokoamisessa opiskelija voi halutessaan käyttää erillistä kaavaketta. 

Jokaisesta näyttötyöstä opiskelija laatii analyysikaavakkeen eli työsuunnitelman, jonka arvioija tarkastaa ennen työn aloittamista. Työsuunnitelmaa myös verrataan työn lopputulokseen. Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta tutkinnon osaan sisältyvä kannattavuuslaskenta tehdään vähintään kolmesta näyttökokonaisuudesta, laskutoimenpidettä helpottaa siihen tarkoitettu kaavake. 
Kannattavuuslaskenta kaavake (pdf.)

Hiusalan yrityksessä toiminen tutkinnon osassa toteutetaan markkinointisuunnitelma. 
Ohjeet markkinointisuunnitelman toteuttamiseen (pdf.)

Analyysikaavakkeet: 
Asiakkaan tyylipalvelut (pdf.)
Ehostus (pdf.)
Hiustenleikkaaminen (pdf.)
Hoitokäsittelyt (pdf.)
- Kampaukset (pdf.)
Kulmien ja ripsien värjäys (pdf.)
Parranajo ja muotoilu (pdf.)
Permanentti (pdf.)
Pidennykset (pdf.)
Värjäyskäsittelyt (pdf.)

Kaikki  näyttötyöt arvioidaan erillisellä kaavakkeella. Näyttötöistä annetaan välitön palaute ja siihen osallistuvat ohjaaja ja opiskelija, tarvittaessa myös opettaja. Näyttöjä arvioitaessa käytetään selkeitä arviointikriteereitä, jolloin kaikilla opiskelijoilla on samat perusteet saada arvosana näytöistä, riippumatta missä hiusalan liikkeessä he sen suorittavat. 


Viimeisellä arviointikerralla opettaja yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa arvioi näyttöjä. Tuolloin muodostetaan suoritetuista näyttötyökokonaisuuksista lopullinen näytön tutkinnonosan kokonaisarvosana, joka näkyy opiskelijan näyttötodistuksessa. Lopullisen arvosanan ammattiosaamisen näytöstä muodostaa työpaikkaohjaaja ja opettaja. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti