Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Tämä sivu on tarkoitettu hiusalan työpaikkaohjaajalle ja opiskelijalle.

Hius- ja kauneudenhoitoalan opintoihin kuuluu työpaikalla oppimista vähintään 20 osp.

Työpaikkaohjaajan rooli työpaikalla. 
(Laita hiiri kuvan päälle, niin tekstiä ja linkkejä aukee lisää).Sopimukset
Työpaikalla tapahtuvaa oppimista varten luodaan joko koulutussopimus tai oppisopimus. 

Koulutussopimus luodaan, jos opiskelija ei saa palkkaa työpaikalla työskennellessään. Tällöin opiskelija saa opintososiaalisia etuuksia. 

Oppisopimus voivaan luoda, jos opiskelijalle maksetaan palkkaa. Tällöin työnantajalla on mahdollisuus saada pienimuotoinen korvaus palkkausajalta. Oppisopimus solmitaan vähintään kuukaudeksi.

Sekä koulutussopimuksessa että oppisopimuksessa tehdään etukäteen sopimus, jossa sovitaan mitä tutkinnon osaa opiskelija liikkeessä suorittaa. Lisäksi sovitaan opiskelija työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana suorittamat näytöt.  

Opiskelija voi suorittaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen myös NY-yrittäjänä (katso sivun alta)

Opiskelija ilmoittaa työpaikan tiedot opettajalle, joka laatii tarvittavat sopimuspaperit. Opiskelija huolehtii sopimuksiin työpaikkaohjaajan allekirjoitukset. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista ei saa aloittaa, ennen kuin sopimukset ovat allekirjoitetut. 


Työpaikan hakeminen
Opiskelija hankkii työpaikan itse, mutta opettaja auttaa tarvittaessa. Työpaikka voi olla kauneushoitolassa, parturi-kampaamossa, tavaratalossa, maahantuontiyrityksessä tai sitä vastaavassa työpaikassa, riippuen mitä tutkinnon osaa opiskelija suorittaa.

Yhdessä parturi- kampaamojen työpaikkaohjaajien kanssa on koottu opas opiskelijalle parturi-kampaamossa tapahtuvan työpaikan hakemista ja sielä työskentelyä varten. Opas käydään läpi opiskelijan kanssa koulussa ennen työpaikan hakemista. Oppaan sisällöstä keskustellaan yhdessä ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkamista. 
- Opas opiskelijalle harjoittelupaikan hakemista ja työskentelyä varten 


Ohjaus ja arviointi
Opettaja kiertää työpaikoilla ohjaamassa ja opastamassa työpaikkaohjaajaa ja opiskelijaa. Viimeiseksi kerraksi sovitaan keskustelutilaisuus, jolloin työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta annetaan palautetta. 
Työpaikkaohjaaja ja opiskelija arvioivat oppimista erillisellä kaavakkeella tai työpaikkaohjaaja täyttää palautelomakkeen Wilmassa, opettajalta saamiensa tunnusten avulla. 
Työssäoppimisen arviointikaavake (pdf.)
- Wilman - pikaopas hius- ja kauneudenhoitoalan työpaikkaohjaajille (pdf.)

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas, OPH (pdf.)Työpaikkaohjaajalle tueksi: 
Työpaikkaojaajan muistilista
Vinkkilista työpaikkaohjaajalle erityiseen tukee
Ajatuksia työpaikkaohjaajalle parturi-kampaaja opiskelijan ohjaamisesta ja motivoinnista työpaikalla
Miten menetellään ongelmatilanteissa?
Opiskelijaa tukeva palaute


OPISKELIJALLE
Lähde: Pixabay

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN BLOGGAUS -TEHTÄVÄTarkoitus on kirjoittaa työpaikasta ja yrityksestä pieni esittely. 
  • Varmista aina työpaikkaohjaajalta, saako työpaikasta tehdä blogi -päivityksen.
  • Älä kuvaa asiakkaita ilman lupaa.
  • Älä kuvaa työntekijöitä ilman lupaa.
  • Esittely voi olla myös video.
  • Mieti tarkasti tekstin sisältö ja ulkoasu ennen julkaisemista.
  • Sisällytä tekstiin riittävästi esim. kuvia, haastatteluja tai videota. 
  • Mieti millaisia kuvia otat yrityksestä ja mitä haluat kuvillasi viestittää.
  • Hyväksytä teksti tai video ennen julkaisemista työpaikkaohjaajallasi.

Mitä asioita päivityksestä voisi löytyä?
1. Yrityksen esittely ja kuvaus.

2. Työnantajan ja/tai työntekijöiden esittely (jos siihen saadaan lupa).
3. Mitä tuotteita ja tuoteryhmiä liikkeessä on? Mikä niissä on hyvää?

4. Jonkun sinulle erityisen tai mielenkiintoisen tuotteen tai palvelun esittely. 
5. Mitä lisäpalveluja työpaikassa on tarjolla?


NY-YRITTÄJYYSMeillä työpaikalla tapahtuvan oppimisen voi suorittaa myös NY-yrittäjänä, jolloin opiskelija toimii yrityksessä sopimusyrittäjyysmallilla. Malli on kehitetty yhdessä Salon seudun hiusyrittäjien kanssa ensimmäisenä Suomessa vuonna 2012. Mallissa opiskelija tekevät työpaikalla tapahtuvaa oppimista normaalisti, mutta maksavat työnantajalle vuokraa johon sisältyvät mm. tuotteet, aineet, sähkö ja vesi. Opiskelijaa koskevat kuitenkin työpaikalla tapahtuvan oppimisen säännöt esim. työtuntien määrä on täytyttävä ja hänen on saatava työpaikkaohjaajalta ohjausta kuten tavallinen työssäoppija. Katso Ny-yrittäjyyttä koskevia blogijuttuja tästä tai tästä.

Opas opiskelijalle (pdf.)
Opas työpaikkaohjaajalle (pdf.)

Kun olet halukas perustamaan  Ny-yrityksen. 

Täytä seuraavat lomakkeet NY-materiaali -sivulla
-Liiketoimintasuunnitelman pohja
-Perustamissopimuksen pohja NY-yritykselle, jonka allekirjoittaa myös opettaja

Jos Ny-yrityksen jäseniä on kaksi tai useampi, täytä myös: 
- Hallituksen 1.kokous
- Ny osuustodistus
- Ny osuuslista

Kun lomakkeet on täytetty, yrityshakemus kirjoitetaan netissä yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Rekisteröinti.

Huhtikuun lopussa Ny-yritys lopetetaan ja toiminnasta laaditaan vuosiraportti (esimerkki)

Vuosiraportti hyväksytetään opettajalla ja palautetaan netissä.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti